Cenik (EUR)

Dolžina vašega plovila čez vse:

* Za ločilo decimalk uporabite piko (npr 10.5)

Pogodbena cena v morju (letna, sezona, zima) vključuje: privezno mesto, uporabo sanitarij, priključek za vodo in elektriko ter parkirno mesto za eno osebno vozilo. Letni in polletni privez se poravnata vnaprej, v nasprotnem primeru se obračuna dnevna tarifa. 

V tarifi dnevnega in mesečnega priveza parkirno mesto za vozilo ni všteto v ceno in ga uporabniki poravnajo v skladu z veljavnim cenikom.

V primeru dnevnih in mesečnih privezov, se vsem osebam na plovilu enkratno obračuna prijava v AJPES in na policijo ter za vsako nočitev na plovilu turistična taksa ter strošek zavarovanja.

V primeru, da uporabnik plovilo oddaja v najem, se po predhodni pridobitvi soglasja zaračuna letni dodatek za  dejavnost oddajanja plovila v najem v skladu s pisnim dogovorom. 

Za privez plovila nad 3 ure se obračuna cena dnevnega priveza.

Letna cena zajema: uporabo površine za plovilo, uporabo podstavka za plovilo, uporabo sanitarij, parkirno mesto za eno osebno vozilo, enkratni dvig, spust in strojno pranje, ter neomejeno uporabo navoza za plovila do 6m.

Polletna cena zajema: uporabo površine za plovilo, uporabo podstavka, uporabo sanitarij, parkirno mesto za eno osebno vozilo, ter neomejeno uporabo navoza za plovila do 6m.

Letni in polletni privez se poravnata vnaprej, sicer se obračuna dnevna tarifa. Mesečna in dnevna cena zajemata uporabo površine za plovilo in uporabo sanitarij.

GRU-PASS vključuje letno uporabo površine za plovilo, parkirno mesto za eno osebno vozilo, uporabo podstavka, 5x spust in 5x dvig plovila z dvigalom, 5x strojno pranje podvodnega dela plovila ob dvigu ter 2 dni priveza v morju ob vsakokratnem spustu in dvigu plovila.

Cena priveza v kanalu Fazan vključuje zgolj privezno mesto, brez priključka za vodo in elektriko, parkirnega mesta in uporabe sanitarij.

Storitev 5 mesecev ali več (pogodbeni privez) vključuje uporabo površine za 1 plovilo v hangarju, uporabo podstavka, enkraten dvig, spust in strojno pranje podvodnega dela trupa z visokotlačnim čistilnikom, uporabo sanitarij ter parkirno mesto za eno osebno vozilo.

Pogodbeni privez se poravna vnaprej, sicer se obračuna dnevna tarifa.

V dnevni in mesečno ceni je vključena zgolj uporaba površine za 1 plovilo v hangarju.

Premik po kopnem na željo lastnika plovila, se obračuna v višini 50% cene operacije dvigala glede na dolžino plovila

Ob dvigu plovila iz morja na kopno je v ceni vključena tri dnevna uporaba kopenske površine. Kontrolni dvigi ali zamenjava osovin in pogonskih vijakov, ki ne trajajo več kot 30 minut, se obračunajo kot ena operacija dvigala.

Pranje I obsega strojno pranje podvodnega dela trupa z visokotlačnim čistilnikom manj obraščenih plovil, pranje II pa pranje bolj obraščenih plovil.

Cena dviga ali spusta 3marana vključuje odklop ali priklop iz infrastrukture (voda, elektrika, kanalizacija), vleko do bazena ali nazaj na privezno mesto.

Cena velja za 2-posteljno sobo. Zajtrk proti doplačilu.

Otroci do 7. leta starosti so oproščeni plačila turistične takse in prijavnine. Zavarovanje oseb se ne obračuna gostom PZA.

V ceno je vključeno : parkiranje avtodoma, priključek za vodo, praznjenje  fekalnega tanka in sivih vod ter električni priključek.
Sanitarije v sklopu Marine Portorož so na voljo.