PC    MOB    INFO

MARINA PORTOROŽ D.D.
Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož, Slovenia

 

T: +386 5 6761 200

T: +386 5 6761 100
F: +386 5 6761 210


@: marina.portoroz@marinap.si
W: www.marinap.si

 

 

Družba Marina Portorož, d.d. je prejela obvestilo na podlagi 141. člena ZTFI-1 in v skladu s 147. členom ZTFI-1 objavlja:

 

Družba Terme Čatež d.d. je dne 24. februarja 2021 z izbranim kupcem na podlagi prodajnega postopka, v katerem je sodelovalo več zainteresiranih kupcev, podpisala pogodbo o prodaji 100% delnic v družbi Marina Portorož, d.d. Navedena transakcija še ni zaključena, saj morajo biti pred tem izpolnjeni še pogodbeno določeni odložni pogoji.

 

Po izpolnitvi pogodbenih odložnih pogojev in prenosu lastništva delnic bo prišlo do spremembe pomembnega deleža v družbi Marina Portorož, d.d. v smislu ZTFI-1.

 

Marina Portorož, d.d.

MARINA PORTOROŽ D.D.
Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož, Slovenia

 

T: +386 5 6761 200

T: +386 5 6761 100
F: +386 5 6761 210


@: marina.portoroz@marinap.si
W: www.marinap.si

 

 

Newsletter

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Invalid Input

Informations

Please let us know your name.

Please let us know your email address.

Please let us know your message.


Invalid Input

Invalid Input

In cooperation with

     

      

Contact

 

T: +386 5 6761 100

F: +386 5 6761 210

@: marina.portoroz@marinap.si


All rights reserved Marina Portorož d.d. © 2018 - 5ka. Agencija